FINANCIEELBEHEER

We stellen een budget plan op waarbij we rekening houden met uw situatie, wensen en mogelijkheden. In dit plan is onze kennis en ervaring leidend. Wanneer u het eens bent met het budget plan zullen we overgaan tot financieel beheer.

We openen hiervoor een aparte rekening op uw naam waarop uw inkomen binnen komt. Deze rekening wordt door ons beheerd. Vanuit deze rekening betalen wij alle vaste lasten, maken reserveringen voor onverwachte uitgaven en betalen u een vast maandelijks of wekelijks bedrag uit. Dit bedrag is door u vrij te besteden.