BEWINDVOERING

Bewindvoering wordt aangevraagd via de rechtbank door uzelf of familie als u bijvoorbeeld een lichamelijk of geestelijke handicap heeft. Wij kunnen deze aanvraag tot onder bewindstelling ook voor u aanvragen bij de rechtbank. Wanneer de rechtbank deze aanvraag goedkeurt, ontvangen wij een machtiging om uw financiële verantwoordelijkheid over te nemen.

De bewindvoerder zorgt voor alle financieel noodzakelijke handelingen waaronder betaling van vaste lasten, aanvragen van toeslagen, belasting aangifte box 1, jaarlijkse rapportage aan de rechtbank en de behandeling van uw post.